Info

Intro

KFC De Kempen heeft zich tot doel gesteld een club te worden die aandacht besteed aan het damesvoetbal en wilt voor iedere speelster, jong en oud, een toegankelijke club zijn. 

 

Visie : wat willen we bereiken?

KFC De Kempen wil eraan bijdragen dat onze dames met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Voetbalplezier met ambitie. 

Het doel moet zijn om met elkaar tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.  

 

Missie : waar staan we voor?

De club is een ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan, waar normen en waarden gelden en waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als buiten het voetbalveld. Dit alles vormt tevens de basis voor de maatschappelijke functie van onze club.

KFC De Kempen heeft als doel onze dames de mogelijkheid te bieden de voetbalsport met plezier én op een actieve manier te bedrijven en zich daarin te verbeteren.
 

Fun

Uiteraard leggen wij geen druk op onze dames en is dit geen verhaal van moeten. Wij zullen dan ook op verschillende momenten onszelf evalueren en indien nodig de doelstellingen aanpassen. 

Zeer belangrijk in onze visie is dat we deze ploeg (op)leiden met zowel oog voor het FUN-aspect alsook het technische en tactische op onze trainingen. 

Het doel is om de grootste individuele kwaliteiten van onze speelsters nog te versterken en daaraan verschillende tactische principes te koppelen. 

 

Doelstellingen

  • Een lokaal verankerde damesploeg in competitie.
  • Om de continuïteit te waarborgen zullen er ook talentvolle meisjes en dames van buitenaf gevraagd worden om het spelen op een bepaald niveau te behouden en de aantrekkingskracht te vergroten. 
  • Er vindt een actief beleid plaats op het gebied van ledenwerving en –behoud. Werving door het onder andere organiseren van clinics, het inzetten op (social) media, scouting en een actieve rol van de leden zelf (bv vriendinnetjes). 
  • De sfeer en de sportieve ambities moeten met elkaar matchen en zorgen voor een klimaat waarin prestaties kunnen geleverd worden.
  • KFC is de aangewezen voetbalclub voor dames die lekker willen voetballen. 
  • Het handhaven en liever nog uitbreiden van de aanwezigheid en herkenbaarheid van de damescategorie binnen alle geledingen van KFC.
  • Van damesvoetbal een volwaardig domein maken binnen de club.

Aanpak

  • Om dit te realiseren zal er binnen de club een sportieve cel dames opgericht worden die het proces zal stimuleren, coördineren en waar nodig bewaken. 
  • De club zal hen ondersteunen en faciliteren om als team actief te blijven. 
  • 2 x trainen op dinsdag en vrijdag van 19u30 – 21u00

 

Ambities

De rode draad doorheen dit nieuwe verhaal is dat we volop inzetten op vriendschap, plezier & werklust. Een hecht team, dat hard werkt, is namelijk in staat om een team met meer kwaliteit doch met minder werklust te verslaan. 

 

Doorgroeien

Momenteel zijn er heel wat meisjes actief bij onze jeugdploegen. We motiveren hen om zo lang mogelijk aan de slag te blijven bij de jongensploegen. 

Speelsters (vanaf 15j) die bij de jongens in midden- & bovenbouw spelen zullen de kans krijgen om 1x om de 2 weken mee te trainen met onze damesploeg. Zo krijgen zij al een idee over de werking en is de stap richting de damesploeg al een stuk kleiner. 

 

Een andere doelstelling is om te kijken bij ploegen in de buurt, waar ook meisjes voetballen, en dewelke geen damesploeg hebben. Zo kunnen ook deze meisjes de stap naar het damesvoetbal zetten wanneer zij botsen op de leeftijdslimiet bij het jongensvoetbal. Op deze manier zouden wij doorstroming kunnen garanderen voor de damesploeg.