Ombudsman

Onze ombudsman staat steeds voor U klaar.

Binnen KFC De Kempen streven we ernaar om een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan te bieden. Dit onder de deskundige leiding van ervaren jeugdcoördinatoren bijgestaan door een gemotiveerde trainersploeg. Daarnaast proberen we ook een sociale en pedagogische
rol te vervullen. We beseffen dat het binnen een club niet evident is om voor alles de gepaste begeleiding te voorzien. Ook is er niet voor elke vraag een pasklaar antwoord. Daarom heeft de club besloten om de nieuwe functie van ombudsman in het leven te roepen.
Onze ombudsman is het aanspreekpunt voor spelers, ouders en medewerkers van de club indien er vragen of problemen opduiken waar de oplossing niet binnen bereik ligt. Bob Boogaers zal binnen onze club met de nodige discretie de taak van ombudsman
op zich nemen.

Voor volgende zaken kan u bij Bob terecht :

 • Aanspreekpunt bij praktische vragen. Hij kan u wegwijs maken in de club en in
  contact brengen met de aangewezen personen.
 • Klachten of aanhoudende discussies. Hij luistert hierbij naar alle betrokken partijen
  en tracht gezamenlijk een consensus te bereiken. Hij kan geen oordeel uitspreken
  maar probeert de communicatie te herstellen. Indien nodig wordt hij bijgestaan door
  een lid van het dagelijks bestuur.
 • Aanspreekpunt bij problemen op studievlak (combinatie voetbal/studies), bij
  persoonlijke problemen van familiale, financiële aard. Er kan ook melding gemaakt
  worden van pestgedrag, intimidatie of racisme.

Bob is regelmatig aanwezig tijdens trainingsdagen en wedstrijddagen op ons complex in Tielen en Lichtaart. U kan hem eveneens telefonisch of per mail bereiken via onderstaande gegevens.


Opgelet: de sportieve beslissingen worden nog steeds genomen door de trainers, coördinatoren en TVJO
Het spreekt voor zich dat alle klachten die geuit worden, gegarandeerd in alle discretie worden behandeld.

Ombudsman

Foto Bob Boogaers
Boogaers Bob
ombudsman@fcdekempen.be
0479/66 23 94