Tussenkomst ziekenfonds

Sporten en bewegen is gezond. Daarom sporen de ziekenfondsen iedereen aan om zich aan te sluiten bij een sportclub of deel te nemen aan sportkampen. Dit doen ze o.a. door één keer per kalenderjaar een deel van het inschrijvingsgeld terug te betalen. De regelingen verschillen wel tussen de verschillende ziekenfondsen. Alle regelingen (per persoon en per jaar) gelden voor personen aangesloten bij een sportclub (geldt vaak ook bij andere zaken zoals fitness,…). Iedereen die het volledige lidgeld betaald heeft, zal automatisch een document ontvangen. Dit document moet je dan zelf aan je eigen mutualiteit bezorgen.