Onze waarden

Missie

KFC De Kempen heeft in onze regio een goede naam verworven wat betreft jeugdwerking en wil op de ingeslagen weg verder werken, met als ultiem doel onze jeugdspelers naar het eerste elftal te laten doorstromen. Op dit punt willen we een voorbeeldclub zijn. Het eerste elftal wordt beschouwd als de vaandeldrager van de club met een voorbeeldfunctie voor de jeugdspelers.
Het is een motivatie om de eigen jeugdspeler te laten doorgroeien naar het eerste elftal.
Is de doorstroming een belangrijke doelstelling, het sociale en familiale karakter wordt bij de werking niet uit het oog verloren.
De sportieve, pedagogische en sociale aspecten zullen dan ook hand in hand gaan binnen een gezonde financiële omgeving om dit doel te bereiken.Als bestuur willen we dan ook al onze jeugdspelers een optimale opleiding aanbieden waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan het vormen van voetballers maar die tevens voorziet in een totale opvoeding.

Visie

 • Het eerste elftal op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen.
 • Het clubgevoel bij het eerste elftal te behouden.
 • Het eerste elftal moet een aantrekkingspool zijn voor onze jeugdspeler door hun positief en aanvallend voetbal.
 • Als club is het belangrijk om onze lokale jeugd te binden en te laten doorgroeien naar het eerste elftal.
 • De jeugdwerking moet via een structurele werking, die gebouwd is op een administratief en technisch gekwalificeerd kader, elke jeugdspeler de kans geven tot maximale ontplooiing naar hun eigen mogelijkheden.
 • Jeugdopleiders steunen en kansen bieden om zich verder te ontwikkelen als opleider.
 • Een gezonde financiële club die een toegevoegde waarde brengt naar sponsors door als een groeiende,
  sportieve en sociale club in de media vermeld te worden.
 • Het pedagogische aspect mag nooit ver weg zijn.
 • Elk individu de kans geven om naar eigen kunnen te fungeren binnen de club.
 • Iedereen die beweegt binnen de club de opgestelde normen en waarden van de club te laten respecteren.
 • Fairplay wordt hoog in het vaandel gedragen en wordt gedragen door respect en discipline.
 • Het status van de club optimaal houden en eventueel verhogen.

Visie van de club met betrekking tot jeugdopleiding en doorstroming

 

Binding en doorgroeien van jeugdspelers
Het is belangrijk dat we onze jeugdspelers aan onze club kunnen binden zodat we van continuïteit kunnen spreken binnen de jeugdopleiding. Dit vereist een brede basis, daar de steeds jongere jeugdspelers gedurende de jaren andere interesses krijgen.
De binding met de club kan dan ook aangewakkerd worden wanneer jeugdspelers zien dat jonge jeugdspelers de kans krijgen in het eerste elftal.

Toegevoegde waarde naar sponsors toe
Een positieve jeugdwerking, onafhankelijk van het resultaat van de wedstrijden, is een aantrekkingspool voor jeugd, ouders en sympathisanten, waardoor sponsors door hun steun, in een positief sociaal daglicht worden gesteld bij deze groep van mensen.
Dit resulteert in ieder geval in een toegevoegde waarde naar de sponsors toe.

Maximale ontplooiing naar eigen mogelijkheden
De jeugdwerking moet zowel een administratieve als een sportief technische structuur hebben, zodat elke jeugdspeler maximaal kan begeleid worden in zijn ontplooiing. De administratieve structuur moet een ondersteuning zijn van de sportief technische ondersteuning. De sportief technische structuur legt de nadruk om elke jeugdvoetballer beter te leren voetballen,
dit vereist niet enkel de ondersteuning van de spelers maar ook de ondersteuning van de trainersstaf op technisch sportief gebied.

Een belangrijke rol binnen het verenigingsleven
Wanneer het plezant is om te spelen bij onze club, zal dit een band smeden tussen onze jeugdspelers, tussen de ouders en de supporters. Dit zal/kan leiden tot een ‘sociale’ plaats. Het is van het grootste belang voor de club, dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier naar de club komen, zowel voor trainingen, eigen wedstrijden, randactiviteiten als voor wedstrijden van het eerste elftal. Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels. Het is echter minstens even belangrijk dat de ouders en familie zich eveneens thuis voelen in de vereniging. Ouders dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club.
Er mag niet vergeten worden, dat de ouders hun kinderen voor een stuk toevertrouwen aan buitenstaanders, welke hun kinderen niet alleen gaan begeleiden, maar ook voor een stuk gaan vormen. Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om één grote familie te zijn. Niemand zal ontkennen dat binnen de beste families er ook al eens strubbelingen zijn. Communicatie is hierbij van het grootste belang.

Fairplay
Fairplay is zeer belangrijk en resulteert duidelijk uit het respect gevoel.