Postformatie

KFC De Kempen wilt zijn talentvolle jeugdspelers uit de bovenbouw (U16 t/m U19) extra begeleiding aanbieden door het samenstellen van een postformatieploeg. Deze vorming gebeurt door regelmatig op teamtactisch te trainen onder leiding van onze TVJO of coördinator BB en 1 trainer (Seniors, U19, U17 of U16). Dit geeft de mogelijkheid om spelers (of groep van spelers) meer individueel te benaderen en te werken op hun sterke of werkpunten. Bovendien zal de postformatieploeg eveneens maandelijks één wedstrijd spelen onder leiding van de coördinator van de bovenbouw of trainer seniors.

Dit postformatieteam wordt maandelijks samengesteld uit een 5-tal spelers van U16, een 5-tal spelers van U17 en een 5-tal spelers van U19. Deze maandelijkse selectie en evaluatie zal gebeuren door de respectievelijke trainers BB, in samenspraak met TVJO en coördinator BB. De spelers worden gekozen op basis van hun prestaties, inzet en aanwezigheid op training. Ook de zogenaamde “futures”, die lichamelijk nog een achterstand vertonen, kunnen mogelijks tot deze selectie behoren. KFC De Kempen gaat er namelijk van uit dat ook deze spelers zullen uitgroeien tot volwaardige senioren, en dat die lichamelijke verschillen op termijn wegvallen.

De coördinator bovenbouw zal in samenspraak met de TVJO en de respectievelijke trainers erop toezien dat de belasting van de spelers niet te groot wordt. Spelers van onze U19 kunnen trouwens ook in aanmerking komen voor trainingen en wedstrijden met de seniors kern op provinciaal niveau.