Spelersraad

Steeds meer verenigingen buigen zich over de vraag waarom het beleid over de jeugd en de activiteiten voor de jeugd door volwassenen bepaald worden. KFC De Kempen heeft zich tot doel gesteld om de jeugdspelers te betrekken bij het beleid van de club en daarom wordt de spelersraad aanzien als een volwaardige gesprekspartner. De spelersraad is een manier om spelers van de bovenbouw (U14 t/m U17) inspraak te geven binnen onze jeugdopleiding

 

Doelstelling spelersraad

De belangrijkste taak van de spelersraad is om een brug te vormen tussen het beleid (hoofdbestuur, jeugdcomité en sportieve cel jeugd) en de verschillende jeugdcategorieën. Spelers mogen met voorstellen ter verbetering van de kwalitatieve werking op extra-sportief vlak komen, alsook met sportieve problemen. De spelersraad zorgt ervoor dat het beleid nog beter geïnformeerd wordt omtrent wensen, vragen en mogelijke knelpunten binnen de verschillende lichtingen. De spelersraad heeft een adviserende rol waarbij ze rekening houdt met het beleidsplan en de belangen van de club. Het beleid kan in bepaalde gevallen de spelersraad om advies vragen. De besluitvorming blijft in handen van het bestuur.

 

Samenstelling spelersraad

De spelersraad wordt voorgezeten door de verantwoordelijke voor de spelersraad (lid van sportieve cel jeugd, hoofd- of jeugdcomité). Elke leeftijdscategorie heeft een eigen vertegenwoordiger. In principe is het de aanvoerder van iedere lichting die zetelt in de spelersraad. Elke lichting duidt een vervanger aan, die hem vervangt bij afwezigheid. Ook de coördinator bovenbouw zal de vergadering van de spelersraad bijwonen. Aan het begin van ieder seizoen kan de samenstelling van de spelersraad veranderen.

 

Functionering spelersraad

Ideeën en initiatieven worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de spelersraad (lid van sportieve cel jeugd, hoofd- of jeugdcomité). De spelersraad vergadert drie à vier keer per jaar. Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt bezorgd aan de verantwoordelijke spelersraad. Waar nodig en waar mogelijk, worden punten behandeld. Tijdens de vergaderingen kunnen er zowel door het beleid als door de spelersvertegenwoordiging agendapunten ingebracht worden. De aanvoerder en/of zijn vervanger polsen bij de medespelers of er opmerkingen, suggesties of knelpunten zijn die kunnen worden voorgelegd op de spelersraad. Ideeën en initiatieven worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de spelersraad. Het is niet de bedoeling dat de voorzitter van de spelersraad de vergadering "stuurt". De voorzitter verzamelt alle agendapunten en stuurt 1 week voor aanvang van de vergadering de te bespreken onderwerpen door naar alle leden