Postformatie

KFC De Kempen wilt zijn talentvolle jeugdspelers uit de bovenbouw (U16 t/m U19) extra begeleiding aanbieden door het samenstellen van een postformatieploeg. Deze vorming gebeurt door regelmatig op teamtactisch te trainen onder leiding van onze coördinator Postformatie en 1 trainer (Seniors, U19, U17 of U16). Dit geeft de mogelijkheid om spelers (of groep van spelers) meer individueel te benaderen en te werken op hun sterke of werkpunten.  
Bovendien zal de postformatieploeg eveneens maandelijks één wedstrijd spelen onder leiding van de coördinator Postformatie.

 

Dit postformatieteam wordt maandelijks samengesteld uit spelers van U16, U17 en U19. Deze maandelijkse selectie en evaluatie zal gebeuren door de respectievelijke trainers BB, in samenspraak met TVJO, coördinator Bovenbouw en coördinator Postformatie. De spelers worden gekozen op basis van hun prestaties, inzet en aanwezigheid op training. Ook de zogenaamde “futures”, die lichamelijk nog een achterstand vertonen, kunnen mogelijks tot deze selectie behoren. KFC De Kempen gaat er namelijk van uit dat ook deze spelers zullen uitgroeien tot volwaardige senioren, en dat die lichamelijke verschillen op termijn wegvallen.


De coördinator Postformatie zal in samenspraak met de TVJO, de coördinator bovenbouw en de respectievelijke trainers erop toezien dat de belasting van de
spelers niet te groot wordt.