Ouderraad

Wat is een Ouderraad?

Een ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan naar zowel de ouders als de club. Het wil een klankbord zijn om zo goed mogelijk te verwoorden wat er leeft binnen de club naar het bestuur en de jeugdcoördinatoren toe en omgekeerd vanuit het bestuur en jeugdcoördinatoren naar de ouders toe. De Ouderraad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club.

 

Samenstelling van de Ouderraad

- één vertegenwoordiger van elke ploeg. ( U7 t.e.m. U21) 
- vertegenwoordiging vanuit het jeugd en/of algemeen bestuur. 
- vertegenwoordiging vanuit de sportieve cel. 
- een secretaris. Deze wordt verkozen tijdens de eerste vergadering van de Ouderraad 
- een voorzitter, deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in goede banen te leiden. Deze wordt verkozen tijdens de eerste vergadering.

 

Wanneer komt de Ouderraad samen?

De Ouderraad komt een viertal keer per seizoen samen.

 

Wat zijn de taken van een Ouderraad? 

- Behartigen van de belangen van zowel de jeugdspelers als de ouders. 
- Zorgen voor een vlotte communicatie tussen onze jeugdspelers, hun ouders en het bestuur. 
- Melden van eventuele klachten en opmerkingen aan het bestuur, geformuleerd door de ouders of jeugdspelers. 
- Stimuleren van ouders om zich actief in te laten met activiteiten in het belang van de jeugdwerking. 
- Vergroten van de participatie van de ouders. 
- Gevoel versterken om deel uit te maken van KFC De Kempen. 
- Positivisme uitstralen t.o.v. de club en de jeugdwerking.

 

Wat komt er aan bod tijdens de vergadering?

- organisatorische zaken
- extra-sportieve dingen
- algemene zaken

 

Wat komt er niet aan bod tijdens de vergadering?

Individuele belangen worden bij voorbaat niet behandeld.

 

Wat gebeurt er met de adviezen?

De verslagen van de Ouderraad worden gepubliceerd op de website van KFC De Kempen, zodat alle informatie beschikbaar is voor de ouders. Zo voelt iedereen zich betrokken bij het project.

 

 

Verslagen ouderraad

Datum vergadering Verslag Opmerkingen
20220309-Verslag ouderraad.pdf369.96 KB