Studiebegeleiding

Als club beseffen wij dat voor sommige spelers studeren en voetballen op niveau niet altijd even makkelijk te combineren valt. We stellen vast dat de combinatie voetbal – school vooral tijdens examenperiodes voor sommige van onze jeugdspelers wel eens moeilijk verloopt. In examenperiodes schroeven we het aantal trainingen altijd terug, maar soms blijkt dit niet voldoende. En soms stellen we vast dat ook tijdens het schooljaar er nood is aan extra ondersteuning.

Voor zij die nood hebben aan studiebegeleiding kunnen wij als club coachingspraktijk "Wijs vooruit" aanbevelen.  Als voetbalclub zijn we in de eerste plaats begaan met de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van onze jeugd. Toch zijn wij ervan overtuigd dat de studie van onze spelers hun eerste en voornaamste zorg moet zijn en dat goede resultaten op school een positieve weerslag hebben op de resultaten op de grasmat en vice versa. Cruciaal voor leerlingen en studenten is het maken van een goede studieplanning
met een duidelijke uurregeling van studies en pauzes. In dat opzicht kunnen wij als club coachingspraktijk “Wijs vooruit” van Dorien Menten uit Tielen aanbevelen. Dorien is jongeren- en leercoach en kan in die functie onze spelers de nodige hulp aanbieden.


Meer info kan je terugvinden op www.wijsvooruit.com
Dorien is te bereiken via wijsvooruit@hotmail.com of via 0497/34.92.81


Wij wensen wel te benadrukken dat het gaat om studiebegeleiding en niet om het geven van bijlessen. Het hoofddoel is om de speler beter/anders te leren plannen, organiseren en aangepaste studiemethodes te gebruiken.