UItbreiding Medische opvolging

Remedici

 

Na een samenwerking met Kine Lichtaart heeft KFC De Kempen nu ook een samenwerking met REMEDICI en meer bepaald met sportarts Dr. Eline Van Rompaey.

Dit maakt het voor onze club mogelijk om ook op medisch vlak stappen vooruit te zetten.

 

Praktische informatie

REMEDICI

Zagerijstraat  9

2460 Kasterlee

014/72 10 00

 

Bij het maken van een afspraak omwille van een sportblessure dien je duidelijk te vermelden dat je speler bent van KFC De Kempen.

  • Er zal een afspraak gemaakt worden voor de dag zelf of voor de dag nadien.
  • Dr Van Rompaey werkt aan terugbetalingstarief indien speler al gekend is als patiënt, anders komt er 4 euro bij.

Takenpakket

  • Behandelen van sportblessures.
  • Doorverwijzing naar kiné. 
  • Het is de taak van de kiné om u door te verwijzen naar de dokter. Enkel dokter kan kiné-voorschriften schrijven.
  • Kiné bepaalt wanneer je terug kan starten.
  • Voor het aanvragen van dispensaties geven wij er de voorkeur aan dat dit via haar gebeurd.